Home » NU by Eugène Ionesco
NU Eugène Ionesco

NU

Eugène Ionesco

Published 2011
ISBN :
292 pages
Enter the sum

 About the Book 

„ Și eu îmi dădeam seama că nu cartea, nu existențele lirice îmi dictau sensuri, dar că eu le dictam acele valori, noțiuni ireale, fără conținut, fără posibilitate niciuna de-a se aplica, de a-și găsi o justificare în realitate. De altfel, critica este o sistematizare în gol, care piere dacă se ciocnește de realitate. De a mă feri, cu cea mai mare prudență, să efleureze măcar orice substanță. Numai atunci o critică este frumoasă, prezentabilă, relevantă și oferă sugestii interesante. Nimic nu-i mai fals decât ceea ce mi-a fost oferit de o sugestie interesantă. Sugestia interesantă este neaparat fantezistă și de aceea este sugestie și de aceea este interesantă. Căci, într-adevăr, o cronică literară este regizată de principii arbitrare, deci e o construcție paralelă obiectului cercetat și presupune intuit – o arhitectură de sugestii care nu are nici un fel de priză la obiect. Criticul citește cartea ca să epuizeze într-însa sugestii, imagini și diferite teme în jurul cărora să brodeze. Prin urmare, numai punctul de plecare îl leagă, oarecum, de operă, tot restul se construiește, se sistematizează autonom.”*„Setea lui de notorietate pornește totuși de la un complex de erori. Nu vrea să vadă, într-adevăr, că – de vreme ce trădează, se speculează – cel care va fi celebru și difuzat în cultură este altul decât el adevăratul, cel trădat, cel mut, inexprimabilul. Un singur nume indică, de fapt, două persoane cu totul distincte. Dar, de vreme ce simțim necesitatea acestei trădări, poate că trădătorul poartă ceva din ființa celui trădat.”